Biuro podatkowe Piaseczno Biuro rachunkowe Piaseczno Rachunkowość Piaseczno Księgowość Piaseczno Kadry Piaseczno Kadry i płace Piaseczno Doradztwo podatkowe Piaseczno Doradca podatkowy Piaseczno Rozliczanie dotacji dla oświaty PiasecznoZarządzanie finansami Piaseczno Rachunkowość zarządcza Piaseczno

O nas

  Kancelaria Romaniuk

 

To grupa firm zajmujących się kompleksową obsługą księgową, kadrową i doradczą dla przedsiębiorców, spółek i osób fizycznych, działająca na rynku od marca 2006.

W ciągu kilkunastu lat działalności udało nam się zdobyć zaufanie ponad dwustu stałych klientów. Dla wielu  firm i osób prywatnych świadczyliśmy indywidualne usługi doradcze, pozwalając im zoptymalizować wyniki wykonywanej działalności lub reprezentując ich przed organami administracji podatkowej i sądami.

Obsługujemy podmioty działające w różnych formach organizacyjnych (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki z o.o., spółki komandytowe, spółki jawne, spółki cywilne, fundacje, stowarzyszenia). Znaczącą grupą klientów są podmioty korzystające z różnego rodzaju wsparcia zewnętrznego: dofinansowania ze środków unijnych w ramach Innowacyjnej Gospodarki prowadzących wyodrębnioną księgowość na potrzeby projektów w branży informatycznej oraz niepubliczne i publiczne placówki oświatowe korzystające z dotacji samorządowych.

 

Źródłem sukcesu Kancelarii jest indywidualne podejście do każdego klienta oraz współpraca kilkunastu-osobowego zespołu wykwalifikowanych fachowców, wśród których są osoby wpisane na listę doradców podatkowych, osoby posiadające certyfikaty międzynarodowych stowarzyszeń zajmujących się zarządzaniem finansami (The Chartered Institute of Management Accountants) oraz posiadające świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikaty samodzielnych księgowych.

Dedykowane do obsługi klientów osoby mają minimum kilkuletnie doświadczenie w swojej specjalizacji, podnoszą swoje kwalifikacje na szkoleniach i kursach, mają dostęp do aktualnych przepisów prawnych i podatkowych oraz korzystają na bieżąco z publikacji fachowych w dziedzinie finansów, podatków, rachunkowości i prawa pracy. Zindywidualizowane podejście do klienta, kilkunastoletnie doświadczenie oraz bogata wiedza na temat finansów naszej kadry zarządzającej powoduje, że głównym kanałem pozyskiwania nowych klientów jest  rekomendacja dotychczasowych klientów.

 

Kadra zarządzająca:

Iwona Romaniuk

Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 10730, od marca 2006 prowadzi Kancelarię Doradcy Podatkowego. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1997 r.) oraz Podyplomowe Studium Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1999 r.).

Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 21520/01). Po egzaminie przed Państwową Komisją ds. Doradztwa Podatkowego Ministerstwa Finansów (2004 r.) odbyła dwuletnią aplikację doradcy podatkowego: w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie, Izbie Skarbowej w Warszawie, Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie oraz praktykę pod nadzorem doradcy podatkowego.

Prowadzi sprawy w postępowaniach podatkowych w różnych instancjach przed Dyrektorem Izby Skarbowej, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Przed założeniem kancelarii przez dziesięć lat pracowała w działach prawnych, podatkowych i finansowo – księgowych dużych polskich korporacji. 

Robert Romaniuk

Finansista, posiada międzynarodową kwalifikację z zakresu rachunkowości zarządczej CIMA (Chartered Institute of Management Acountants). Ukończył Szkołę Główną Handlową (SGH) w Warszawie (1998 r.) na kierunku Finanse i Bankowość.

Posiada bogatą wiedzę finansową zdobytą na stanowiskach dyrektora finansowego, dyrektora kontrolingu, oraz stanowiskach eksperckich w największych polskich korporacjach. Specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w tematyce związanej z procesami restrukturyzacji oraz optymalizacji wyników finansowych zdobył realizując kilkadziesiąt projektów zarówno dla korporacji jak firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W trakcie dwudziestoletniej kariery zawodowej pełnił także funkcję dyrektora komercyjnego, zajmował się zarządzaniem wartością klientów a także zarządzaniem projektami i jakością.

Od 2014 wspólnik Spółki Kancelaria Romaniuk Sp. z o.o., od 2019 r. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

 
Rachunkowość zarządcza Piaseczno Zarządzanie finansami Piaseczno Rozliczanie dotacji dla oświaty Piaseczno Doradca podatkowy Piaseczno Doradztwo podatkowe Piaseczno Kadry i płace Piaseczno Kadry Piaseczno Księgowość Piaseczno Rachunkowość Piaseczno Biuro podatkowe Piaseczno Biuro rachunkowe Piaseczno