Biuro podatkowe Piaseczno Biuro rachunkowe Piaseczno Rachunkowość Piaseczno Księgowość Piaseczno Kadry Piaseczno Kadry i płace Piaseczno Doradztwo podatkowe Piaseczno Doradca podatkowy Piaseczno Rozliczanie dotacji dla oświaty PiasecznoZarządzanie finansami Piaseczno Rachunkowość zarządcza Piaseczno

  Księgowość i kadry przedszkoli, szkół, żłobków:

Kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze księgowej podmiotów otrzymujących dotacje od jednostek samorządu terytorialnego (niepubliczne i publiczne przedszkola, szkoły, punkty przedszkolne, żłobki, stowarzyszenia, kluby sportowe) pozwoliło nam dostrzec potrzebę specjalizacji w tym zakresie.

Kontrole w zakresie rozliczeń dotacji podmiotowych i celowych, w których reprezentowaliśmy naszych klientów sprawiają, że jesteśmy doskonale zorientowani w zagadnieniach związanych z ewidencjonowaniem i dokumentowaniem wydatków bieżących pokrytych z dotacji. Każda jednostka samorządu stawia inne wymagania i w różny sposób klasyfikuje, co można zaliczyć do wydatków finansowanych z dotacji.

Niewątpliwym utrudnieniem w księgowaniu wydatków pokrytych z dotacji jest możliwość różnorodnej interpretacji przepisów przez organy kontrolujące wydatkowanie dofinansowania. Znając specyfikę i zasady funkcjonowania podmiotów korzystających z dofinansowania urzędów miasta lub gminy oraz specyficzne wymagania wielu jednostek samorządowych jesteśmy w stanie zminimalizować ryzyko  nieprawidłowej klasyfikacji wydatków dotacyjnych.

Z uwagi na dużą ilość obsługiwanych przez nas podmiotów korzystających z dotacji samorządowych zdecydowaliśmy się powołać wyspecjalizowane spółki celowe Księgowość Przedszkoli Sp. z o.o. i Kadry Przedszkoli Sp. z o.o.

W 2020 r. Spółki obsługujące placówki oświatowe zostały połączone z Kancelarią Romaniuk Sp.z o.o. 

       Zakres obsługi dotacji samorządowych obejmuje:

  • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków pokrytych z dotacji niezależnie od formy organizacyjno-prawnej organu prowadzącego (osoba fizyczna, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie)
  • prowadzenie księgi przychodów i  rozchodów  placówek oświatowych (ewidencja wpływów i wydatków poza dotacyjnych)
  • weryfikacja prawidłowości w zakresie rozliczeń dotacji,
  • pomoc w sporządzeniu rocznych sprawozdań z rozliczenia dotacji zgodnie z wytycznymi uchwał  jednostek samorządu terytorialnego,
  • obsługa umów o pracę i umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem specyficznych wymogów stawianych placówkom oświatowym,
  • wsparcie w postępowaniach kontrolnych,
  • udział w postępowaniach kontrolnych w zakresie prawidłowości rozliczeń dotacji,
  • przygotowanie dokumentów źródłowych do kontroli,
  • reprezentacja organu prowadzącego w postępowaniach kontrolnych w zakresie rozliczeń dotacji
Rachunkowość zarządcza Piaseczno Zarządzanie finansami Piaseczno Rozliczanie dotacji dla oświaty Piaseczno Doradca podatkowy Piaseczno Doradztwo podatkowe Piaseczno Kadry i płace Piaseczno Kadry Piaseczno Księgowość Piaseczno Rachunkowość Piaseczno Biuro podatkowe Piaseczno Biuro rachunkowe Piaseczno