Biuro podatkowe Piaseczno Biuro rachunkowe Piaseczno Rachunkowość Piaseczno Księgowość Piaseczno Kadry Piaseczno Kadry i płace Piaseczno Doradztwo podatkowe Piaseczno Doradca podatkowy Piaseczno Rozliczanie dotacji dla oświaty PiasecznoZarządzanie finansami Piaseczno Rachunkowość zarządcza Piaseczno

 Kompleksowe usługi księgowe, kadry i płace:

Kancelaria oferuje kompleksowy pakiet usług związanych z prowadzeniem ewidencji księgowych, obsługą kadrową zatrudnionych pracowników oraz wsparcie przy zakładaniu działalności gospodarczej.

Obsługujemy różne formy działalności gospodarczej: spółki prawa handlowego (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), spółki osobowe (np. spółki cywilne, jawne, komandytowe), stowarzyszenia, fundacje oraz jednoosobowe działalność gospodarcze prowadzone na podstawie wpisu do CEIDG.

Pomagamy w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz w wyborze optymalnej formy jej opodatkowania. Niezależnie od wybranej przez Państwa formy rozliczeń podatkowych gwarantujemy obsługę przez dedykowaną księgową posiadającą minimum kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.

 

       Usługi księgowe:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o ustawę o rachunkowości,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt), rozliczanie najmu,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu podatku od towarów i usług, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym w zakresie  sporządzania, podpisywania, przesyłania deklaracji VAT  i zeznań podatkowych (PIT, CIT)
 • reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi
 • sporządzanie, podpisywanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji rozliczeniowych ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą, współpracujących, wspólników spółek osobowych.


        Obsługa kadrowo – płacowa zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców:

 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji dotyczącej zatrudnienia,
 • obsługa umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • obliczanie podatku od osób fizycznych zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców
 • sporządzanie, podpisywanie i wysyłanie informacji PIT-11 zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców
 • roczne deklaracje wysokości podatku od osób fizycznych PIT-4R
 • sporządzanie, podpisywanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji rozliczeniowych ZUS zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców. 

        Wsparcie w zakresie uruchamiania działalności gospodarczej:

 • Doradztwo związane z wyborem formy prowadzonej działalności gospodarczej
 • Konsultacje w zakresie wyboru optymalnej formy opodatkowania
 • Przygotowanie wniosku o wpis do CEIDG
 • Konsultacje podczas rejestracji spółek prawa handlowego w systemie S24, pomoc w wypełnianiu wniosków związanych z zarejestrowaniem spółek lub zmianami w KRS
 • Przygotowanie formularzy o nadanie numeru NIP i REGON
 • Aktualizacja danych w KRS i urzędach
 • Zgłoszenie płatnika i ubezpieczonych do ZUS
Rachunkowość zarządcza Piaseczno Zarządzanie finansami Piaseczno Rozliczanie dotacji dla oświaty Piaseczno Doradca podatkowy Piaseczno Doradztwo podatkowe Piaseczno Kadry i płace Piaseczno Kadry Piaseczno Księgowość Piaseczno Rachunkowość Piaseczno Biuro podatkowe Piaseczno Biuro rachunkowe Piaseczno