Biuro podatkowe Piaseczno Biuro rachunkowe Piaseczno Rachunkowość Piaseczno Księgowość Piaseczno Kadry Piaseczno Kadry i płace Piaseczno Doradztwo podatkowe Piaseczno Doradca podatkowy Piaseczno Rozliczanie dotacji dla oświaty PiasecznoZarządzanie finansami Piaseczno Rachunkowość zarządcza Piaseczno

  
 

Link do informacji kim jest doradca podatkowy.

 

   Zakres usługi doradztwa podatkowego obejmuje:

 

    Bieżąca obsługa przedsiębiorców pod kątem zobowiązań podatkowych:

    • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień dotyczących zobowiązań podatkowych,
    • opiniowanie projektów umów pod kątem skutków podatkowych,
    • udzielanie porad podatkowych w zakresie zobowiązań podatkowych,
    • doradztwo w zakresie wykorzystania przez klienta optymalnego i bezpiecznego rozliczania należności podatkowych,
    • ocena skutków podatkowych projektów inwestycyjnych i kapitałowych,

    Prowadzenie spraw podatkowych, kontakty z organami podatkowymi:

    • reprezentacja klienta przed organami administracji podatkowej, w ramach prowadzonych postępowań podatkowych,
       kontroli podatkowych
    • występowanie w imieniu klienta przed sądami administracyjnymi,
    • doradztwo w zakresie strategii postępowania w kontaktach z organami podatkowymi

    Planowanie podatkowe:

    • ocena możliwości optymalizacji obciążeń podatkowych podmiotu,
    • przygotowanie planów w zakresie optymalizacji podatkowej oraz pomoc w wdrażaniu tych projektów,
    • opinie podatkowe na temat planowanych przedsięwzięć biznesowych

    Opracowania wniosków o wydanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego:

    • opis stanu faktycznego zdarzenia będącego przedmiotem wniosku o interpretację,
    • przygotowanie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego

     Audyt podatkowy:

    • okresowe badanie prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania w zakresie podatku dochodowego oraz podatku
      od towarów i usług,
    • weryfikacja przyjętych przez podmiot procedur podatkowych, identyfikacja ryzyka podatkowego

     Zeznania podatkowe osób fizycznych:

    • rozliczenia roczne różnych źródeł dochodów (PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39),
    • rozliczenia przychodu z najmu (PIT-28)
    • zgłoszenia nabycia rzeczy i praw majątkowych przez spadkobierców lub obdarowanych (SD-Z2, SD-3)
    • deklaracje podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3)

 

   Osiągnięcia

    Wybrane sprawy podatkowe prowadzone przed NSA:

      http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/91E97CD9C6

      http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B69312020F

      http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/793461712F

      http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2923FF194E    Wybrane sprawy podatkowe prowadzone przed WSA:

      http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/77BE538412

      http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9891AF72E5

      http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CA3C47FD45    Wybrane publikacje w prasie:

      Opodatkowanie dochodów

 

 

 

Rachunkowość zarządcza Piaseczno Zarządzanie finansami Piaseczno Rozliczanie dotacji dla oświaty Piaseczno Doradca podatkowy Piaseczno Doradztwo podatkowe Piaseczno Kadry i płace Piaseczno Kadry Piaseczno Księgowość Piaseczno Rachunkowość Piaseczno Biuro podatkowe Piaseczno Biuro rachunkowe Piaseczno