Biuro podatkowe Piaseczno Biuro rachunkowe Piaseczno Rachunkowość Piaseczno Księgowość Piaseczno Kadry Piaseczno Kadry i płace Piaseczno Doradztwo podatkowe Piaseczno Doradca podatkowy Piaseczno Rozliczanie dotacji dla oświaty PiasecznoZarządzanie finansami Piaseczno Rachunkowość zarządcza Piaseczno

Optymalizacja wyników finansowych i rachunkowość zarządcza:


Korzystając z doświadczeń zdobytych w wielu projektach restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych Kancelaria oferuje usługi mające na celu podniesienie efektywności prowadzonej działalności gospodarczej poprzez usprawnienie kluczowych procesów oraz poprzez poszerzenie wiedzy na temat wpływu prowadzonych działań i projektów na osiągane wyniki finansowe.

 

        Rachunkowość zarządcza:

 •   budowa systemu raportowania pozwalającego systematycznie śledzić kluczowe wyniki finansowe i operacyjne,
 •   analiza istotnych odchyleń i czynników mających wpływ na zmianę osiąganych wyników,
 •   ocenę wpływu planowanych działań i projektów finansowych na osiągane wyniki finansowe,
 •   tworzenie biznes planów i projekcji wyników finansowych

  Optymalizacja wyniku finansowego:

 •   identyfikacja nieefektywności po stronie przychodów i/lub kosztów prowadzonej działalności,
 •   optymalizacja planowanych projektów inwestycyjnych,
 •   ocena alternatywnych form finansowania projektów inwestycyjnych

  Obsługa procesu zarządzania należnościami:

 •   prowadzenie ewidencji rozrachunków z odbiorcami,
 •   systematyczne raportowanie stanu rozrachunków do poziomu konta indywidualnego odbiorcy,
 •   monitoring odbiorców zalegających z płatnościami,
 •   kontakty z odbiorcami w celu dokonania płatności, przygotowywanie pism windykacyjnych.
Rachunkowość zarządcza Piaseczno Zarządzanie finansami Piaseczno Rozliczanie dotacji dla oświaty Piaseczno Doradca podatkowy Piaseczno Doradztwo podatkowe Piaseczno Kadry i płace Piaseczno Kadry Piaseczno Księgowość Piaseczno Rachunkowość Piaseczno Biuro podatkowe Piaseczno Biuro rachunkowe Piaseczno