Biuro podatkowe Piaseczno Biuro rachunkowe Piaseczno Rachunkowość Piaseczno Księgowość Piaseczno Kadry Piaseczno Kadry i płace Piaseczno Doradztwo podatkowe Piaseczno Doradca podatkowy Piaseczno Rozliczanie dotacji dla oświaty PiasecznoZarządzanie finansami Piaseczno Rachunkowość zarządcza Piaseczno

Zmiany w zakresie podatku VAT od 01.07.2018 - podzielona płatność

Szanowni Państwo,

Podzielona płatność podatku VAT, czyli tzw. „split payment”, zacznie obowiązywać przedsiębiorców od 01.07.2018. Płatność za towary oraz usługi będzie mogła zostać zrealizowana na dwa odrębne rachunki: wartość netto zakupu będzie płacona na rachunek bankowy dostawcy, natomiast wartość VAT będzie płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT, które bezpłatnie będzie prowadzić dla niego bank. Płatność w formule „split payment” jest na razie dobrowolna, czyli o jej zastosowaniu decydować będą kupujący. „Split payment” ma dotyczyć płatności za towary oraz usługi zakupione od przedsiębiorców rozliczających się z podatku VAT. W związku z tym każdy podatnik VAT, posiadający firmowy rachunek bankowy, będzie posiadał dodatkowe konto bankowe dla celów VAT, na które będzie wpływała równowartość podatku płaconego przez nabywców.

Mechanizm płatności „split payment”:

· Wybierając „split payment”, płatnik dokona przelewu tylko jeden raz – nabywca będzie musiał w nim wskazać kwotę netto, która zostanie przelana na konto sprzedawcy oraz kwotę podatku, która trafi na konto VAT tego sprzedawcy.

· Zapłata „split payment” będzie dokonywana poprzez użycie specjalizowanego formatu przelewu, w którym powinna być wskazana kwota brutto oraz VAT, a także takie informacje jak numer faktury oraz identyfikator NIP podatnika otrzymującego płatność.

Od 01.07.2018 „split payment” będzie inicjatywą dobrowolną. To nabywcy będą podejmować decyzję, do każdej faktury osobno, czy chcą się rozliczać ze sprzedającym na zasadzie podzielonej płatności. Jest jednak prawdopodobne że w dłuższej perspektywie, „split payment” obejmie obowiązkowo wszystkie branże i przedsiębiorców.

Konsekwencje dla sprzedawców - ograniczenie w dysponowaniu środkami na rachunku VAT.

Środki zgromadzone na rachunku VAT przedsiębiorcy będą mogły zostać wykorzystane w celu zapłaty podatku VAT urzędowi skarbowemu, płatności podatku na rachunek VAT dostawcy lub zwrotu kwoty tego podatku wynikającej z korekty. Nowe przepisy przewidują jednak skonto przy płatności VAT z dedykowanego rachunku. Wysokość korzyści finansowej z tego tytułu będzie wyliczana przy pomocy specjalnego algorytmu. Ponadto, przedsiębiorcy będą mogli uzyskać zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na ten rachunek w przyspieszonym terminie 25 dni, w przypadku gdy będą posiadać konto VAT.

Zachęty dla nabywców

Ministerstwo Finansów opracowało kilka zachęt, które mają przekonać nabywcę do wpłaty kwoty VAT na specjalne konto VAT sprzedawcy:

płacenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie jedną z istotniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności, zawierając transakcję z kontrahentem,
nabywca, który wybierze „split payment”, nie będzie narażony na sankcje VAT,
nabywca korzystający ze „split payment” nie będzie także odpowiadał solidarnie ze sprzedawcą za niezapłacony podatek VAT.

Z poważaniem,

Kancelaria Romaniuk

Powrót
Rachunkowość zarządcza Piaseczno Zarządzanie finansami Piaseczno Rozliczanie dotacji dla oświaty Piaseczno Doradca podatkowy Piaseczno Doradztwo podatkowe Piaseczno Kadry i płace Piaseczno Kadry Piaseczno Księgowość Piaseczno Rachunkowość Piaseczno Biuro podatkowe Piaseczno Biuro rachunkowe Piaseczno