Biuro podatkowe Piaseczno Biuro rachunkowe Piaseczno Rachunkowość Piaseczno Księgowość Piaseczno Kadry Piaseczno Kadry i płace Piaseczno Doradztwo podatkowe Piaseczno Doradca podatkowy Piaseczno Rozliczanie dotacji dla oświaty PiasecznoZarządzanie finansami Piaseczno Rachunkowość zarządcza Piaseczno

Struktury JPK na żądanie Urzędów Skarbowych od lipca 2018

Szanowni Państwo,

Już od 1 lipca tego roku Urzędy Skarbowe będą miały prawo wezwać małych, średnich i mikro- przedsiębiorców do przesłania na żądanie danych dotyczących wszystkich struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego. Takie wezwanie może zostać zgłoszone m.in. na potrzeby przeprowadzanej kontroli skarbowej, podatkowej czy krzyżowej. Nowe obowiązki raportowania danych na żądanie to ostatni etap implementacji Jednolitego Pliku Kontrolnego w przedsiębiorstwach, wcześniej od 1 stycznia mikroprzedsiębiorstwa obligatoryjnie raportują szczegóły zawieranych transakcji opodatkowanych podatkiem VAT, przesyłając co miesiąc zestawienie JPK_VAT. Obowiązek przesyłania danych w formacie JPK dotyczy dokumentów wytworzonych po 01.07.2018, w praktyce należy się więc spodziewać pierwszych żądań ze strony Urzędów Skarbowych po 25.08.2018.
Wymagane struktury dla ksiąg podatkowych JPK obejmują:

Już obowiązujące (od stycznia 2018):
· Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – informacje dotyczące transakcji, które są ujmowane w rejestrze VAT, tak aby uzgadniały się z deklaracją VAT. Dla tych z Państwa, którzy są podatnikami VAT informacje te, są w Państwa imieniu wysyłane przez Kancelarię.

Nowe (od lipca 2018), które będą generowane przez naszą Kancelarię:

· Księgi rachunkowe JPK_KR* – informacje dotyczące przede wszystkim zestawienia obrotów i sald oraz dziennika księgi głównej, a także ksiąg pomocniczych.

· Podatkowa księga przychodów i rozchodów JPK_KPIR* – transakcje zarejestrowane w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów.

· Ewidencja przychodów JPK_EWP* – transakcje zarejestrowane w Ewidencji Przychodów.

W zależności o formy rozliczeń, niemniej niezależnie od formy prowadzonej działalności rodzaju opodatkowania czy też podleganiu lub nie obowiązkowi VAT organy administracji skarbowej mogą żądać jednej z powyższych struktur.

Dla wszystkich Państwa korzystających z naszych usług w zakresie obsługi księgowej będziemy generować i wysyłać pliki JPK dotyczące ksiąg rachunkowych i podatkowych w momencie ich zażądania przez organy skarbowe. Urzędy Skarbowe mogą żądać dokumentów za okres począwszy od 01.07.2018, termin wyznaczony na dostarczenie oczekiwanej struktury JPK nie może być krótszy niż trzy dni. Niemniej dostarczenie aktualnej i poprawnej dokumentacji będzie uzależnione od terminowości dostarczanych przez Państwa dokumentów, szczególnie w przypadku tych Państwa, którzy nie są objęci obowiązkiem składania comiesięcznego JPK VAT.

Nowe (od lipca 2018), które nie będą generowane przez naszą Kancelarię:

· Wyciągi bankowe JPK_WB – salda wyciągu bankowego wraz ze szczegółowymi zapisami (wierszami) z wyciągu bankowego dla rachunków prowadzonych przez podatników. Struktura ta powinna być przygotowywana przez banki – każdy bank mający swoją siedzibę w Polsce od 1.07.2018 będzie zobowiązany do udostępnienia Państwu struktury JPK_WB.

· Magazyn JPK_MAG – transakcje przyjęcia z zewnątrz, wydania na zewnątrz, rozchodu wewnętrznego oraz przesunięć wewnętrznych. Struktura ta może być żądana od podmiotów prowadzących gospodarkę magazynową w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą wyłącznie papierową ewidencję gospodarki magazynowej, obecnie nie są zobligowani do sporządzania JPK_MAG. Plik ten będą składać również przedsiębiorcy, którzy według przepisów nie muszą prowadzić magazynu, lecz to wykonują w formie elektronicznej. Struktura ta powinna być generowana przez Państwa program magazynowy.

· Faktury JPK_FA – rejestr faktur sprzedaży. Istotne jest że obowiązek ten dotyczy wszystkich podatników dokumentujących sprzedaż fakturami wystawianymi w formie elektronicznej, niezależnie od tego czy korzystają ze zwolnień podmiotowych czy też przedmiotowych w zakresie podatku VAT. Struktura ta powinna być generowana przez Państwa program, w którym wystawiane są faktury. W przypadku gdy nie korzystacie Państwo ze specjalistycznego programu a wystawiacie Państwo faktury w formie elektronicznej, po 01.07.2018 warto rozważyć zakup oprogramowania lub skorzystanie z darmowej aplikacji e-mikrofirma udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

W przypadku trzech ostatnich struktur JPK nasza Kancelaria nie jest w stanie wygenerować ich dla Państwa, możemy natomiast pośredniczyć w przesyłaniu wygenerowanych struktur JPK dostarczonych do nas w formie plików XML na serwer Ministerstwa Finansów.

Konsekwencje nie wysłania JPK lub pomyłki w pliku

Nie przesłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w wymaganej formie i terminie będzie traktowane przez Urzędy Skarbowe tak samo jak nie udostępnienie ksiąg. Przedsiębiorcy mogą spodziewać się wówczas dwóch rodzajów sankcji: kara porządkowa (art. 262 Ordynacji Podatkowej) oraz kara grzywny (art. 83 Kodeksu Karnego Skarbowego).

W przypadku, gdy w przesłanych w ramach JPK danych Urząd Skarbowy stwierdzi pomyłki, przedsiębiorca może dokonać odpowiedniej korekty, zarówno w dokumentacji i systemie ERP, jak i w pliku JPK. W niektórych przypadkach istnieje też potrzeba przesłania czynnego żalu, co pozwala uniknąć dalszych czynności sprawdzających oraz kontroli, jak i sankcji karno-skarbowych. Należy także pamiętać, że zignorowanie informacji o nieprawidłowościach w JPK może prowadzić do kontroli organów podatkowych, jak również do ww. sankcji.

Z poważaniem,
Kancelaria Romaniuk

Powrót
Rachunkowość zarządcza Piaseczno Zarządzanie finansami Piaseczno Rozliczanie dotacji dla oświaty Piaseczno Doradca podatkowy Piaseczno Doradztwo podatkowe Piaseczno Kadry i płace Piaseczno Kadry Piaseczno Księgowość Piaseczno Rachunkowość Piaseczno Biuro podatkowe Piaseczno Biuro rachunkowe Piaseczno