Biuro podatkowe Piaseczno Biuro rachunkowe Piaseczno Rachunkowość Piaseczno Księgowość Piaseczno Kadry Piaseczno Kadry i płace Piaseczno Doradztwo podatkowe Piaseczno Doradca podatkowy Piaseczno Rozliczanie dotacji dla oświaty PiasecznoZarządzanie finansami Piaseczno Rachunkowość zarządcza Piaseczno

Maksymalna kwota graniczna wykorzystania dotacji na wynagrodzenie organu prowadzącego pełniącego funkcję dyrektora placówki oświatowej.

Zgodnie z nowymi przepisami o finansowaniu zadań oświatowych  została określona maksymalna kwota graniczna wykorzystania dotacji na wynagrodzenie organu prowadzącego pełniącego funkcję dyrektora placówki oświatowej. Maksymalne miesięczne kwoty wynagrodzenia wynoszą:

1) w odniesieniu do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1; oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1 i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1

  • 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego tj.

  • od dnia 1 stycznia 2018 roku – 12 663,43 zł

  • od dnia 1 kwietnia 2018 roku – 13 296,63 zł

2) w odniesieniu do niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niewymienionych powyżej,

  • 150 %  średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego tj.

  • od dnia 1 stycznia 2018 roku – 7 598,06 zł

  • od dnia 1 kwietnia 2018 roku – 7 977,98 zł

Powrót
Rachunkowość zarządcza Piaseczno Zarządzanie finansami Piaseczno Rozliczanie dotacji dla oświaty Piaseczno Doradca podatkowy Piaseczno Doradztwo podatkowe Piaseczno Kadry i płace Piaseczno Kadry Piaseczno Księgowość Piaseczno Rachunkowość Piaseczno Biuro podatkowe Piaseczno Biuro rachunkowe Piaseczno