Księgowość i kadry

Kancelaria oferuje kompleksowy pakiet usług związanych z uruchomieniem działalności, prowadzeniem ewidencji księgowych oraz obsługą kadrową zatrudnionych pracowników. Obsługujemy różne formy działalności gospodarczej: spółki osobowe, spółki prawa handlowego, stowarzyszenia oraz działalność indywidualną prowadzoną na podstawie wpisu do CEIDG. Pomagamy w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz w wyborze optymalnej formy jej opodatkowania. Niezależnie wybranej przez Państwa formy rozliczeń podatkowych gwarantujemy obsługę przez dedykowaną księgową pracującą pod nadzorem licencjonowanego doradcy podatkowego.

Zakres kompleksowej obsługi w zakresie księgowości firm i spółek obejmuje:

 1. Usługi księgowe:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o ustawę o rachunkowości,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt), rozliczanie najmu,
 • prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym, w tym sporządzanie, podpisywanie, przesyłanie deklaracji i zeznań podatkowych (PIT, CIT)
 • reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi
 • sporządzanie, podpisywanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji rozliczeniowych ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą, współpracujących, wspólników spółek osobowych.

 

 1. Obsługa kadrowo – płacowa zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców:
 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji dotyczącej zatrudnienia,
 • obsługa umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • obliczanie podatku od osób fizycznych zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców
 • sporządzanie, podpisywanie i wysyłanie informacji PIT-11 zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców
 • roczne deklaracje wysokości podatku od osób fizycznych PIT-4R
 • sporządzanie, podpisywanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji rozliczeniowych ZUS zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców.

 

 1. Doradztwo w zakresie uruchamiania działalności gospodarczej:
 • Doradztwo związane z wyborem formy prowadzonej działalności gospodarczej
 • Konsultacje w zakresie wyboru optymalnej formy opodatkowania
 • Przygotowanie wniosku o wpis do CEIDG
 • Konsultacje podczas rejestracji spółek prawa handlowego w systemie S24, pomoc w wypełnianiu wniosków związanych z zarejestrowaniem spółek lub zmianami w KRS
 • Przygotowanie formularzy o nadanie numeru NIP i REGON
 • Aktualizacja danych w KRS i urzędach
 • Zgłoszenie płatnika i ubezpieczonych do ZUS
2013 © Copyright Kancelaria Doradcy Podatkowego Iwona RomaniukDeveloped by ak3w.pl