Księgowość dotacji samorządowych

Kilkuletnie doświadczenie w obsłudze księgowej podmiotów otrzymujących dotacje od jednostek samorządu terytorialnego (niepubliczne przedszkola, punkty przedszkolne, żłobki, stowarzyszenia, kluby sportowe) pozwoliło nam dostrzec potrzebę specjalizacji w tym zakresie. Kontrole w zakresie rozliczeń dotacji podmiotowych i celowych, w których reprezentowaliśmy naszych klientów sprawiają, że jesteśmy doskonale zorientowani w zagadnieniach związanych z ewidencjonowaniem i dokumentowaniem wydatków bieżących pokrytych z dotacji. Każda jednostka samorządu stawia inne wymagania i w różny sposób klasyfikuje, co można zaliczyć do wydatków finansowanych z dotacji. Niewątpliwym utrudnieniem w księgowaniu wydatków pokrytych z dotacji jest możliwość różnorodnej interpretacji przepisów przez organy kontrolujące wydatkowanie dofinansowania. Mając na uwadze znajomości specyfiki i zasad funkcjonowania podmiotów korzystających z dofinansowania urzędów miasta lub gminy obsługą księgową i kadrową niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, żłobków zajmują się współpracujące z Kancelarią wyspecjalizowane spółki celowe Księgowość Przedszkoli Sp. z o.o. i Kadry Przedszkoli Sp. z o.o.

Zakres obsługi w zakresie księgowości dotacji samorządowych obejmuje:

  1. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków pokrytych z dotacji niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności (działalność indywidualna, spółki osobowe, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenia)
  2. Doradztwo, konsultacje  i weryfikacja prawidłowości w zakresie rozliczeń dotacji
  3. Sporządzanie wniosków o interpretacje indywidualne prawa podatkowego dotyczące zasad rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, punktów przedszkolnych i żłobków
  4. Reprezentowanie klienta w postępowaniach przed organami podatkowymi w zakresie prawidłowości rozliczeń dotacji,
  5. Udział w czynnościach kontrolnych w zakresie prawidłowości rozliczeń dotacji
2013 © Copyright Kancelaria Doradcy Podatkowego Iwona RomaniukDeveloped by ak3w.pl