Doradztwo podatkowe

Kancelaria zapewnia kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie zobowiązań podatkowych przedsiębiorców i osób fizycznych nie prowadzących działalności, w szczególności: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym obowiązków płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych, podatku od spadków i darowizn.

 

Zakres obsługi doradztwa podatkowego obejmuje:

 

Bieżąca obsługa przedsiębiorców pod kątem zobowiązań podatkowych - udzielanie porad, opinii i wyjaśnień dotyczących zobowiązań podatkowych, opiniowanie projektów umów pod kątem skutków podatkowych, udzielanie porad podatkowych w zakresie zobowiązań podatkowych, doradztwo w zakresie wykorzystania przez klienta optymalnego i bezpiecznego rozliczania należności podatkowych, ocena skutków podatkowych projektów inwestycyjnych i kapitałowych,

Prowadzenie spraw podatkowych, kontakty z organami podatkowymi – reprezentacja klienta przed organami administracji podatkowej, w ramach prowadzonych postępowań podatkowych, kontroli podatkowych oraz występowanie w imieniu klienta przed sądami administracyjnymi, doradztwo w zakresie strategii postępowania w kontaktach z organami podatkowymi

Planowanie podatkowe – ocena możliwości optymalizacji obciążeń podatkowych podmiotu, przygotowanie planów w zakresie optymalizacji podatkowej oraz pomoc w wdrażaniu tych projektów, opinie podatkowe na temat planowanych przedsięwzięć biznesowych.

Opracowania wniosków o wydanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – opis stanu faktycznego zdarzenia będącego przedmiotem wniosku o interpretację, przygotowanie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego

Audyt podatkowy – okresowe badanie prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, weryfikacja przyjętych przez podmiot procedur podatkowych oraz identyfikacja ryzyka podatkowego,

Zeznania podatkowe osób fizycznych – rozliczenia roczne różnych źródeł dochodów (PIT-36, PIT-37, PIT-38), rozliczenia dochodów z zagranicy, rozliczenia przychodu z najmu (PIT-28) zgłoszenia nabycia rzeczy i praw majątkowych przez spadkobierców lub obdarowanych , deklaracje podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3)

2013 © Copyright Kancelaria Doradcy Podatkowego Iwona RomaniukDeveloped by ak3w.pl