Cennik usług

Zasady współpracy oraz wynagrodzenie Kancelarii w zakresie doradztwa podatkowego dostosowane jest do indywidualnych potrzeb Klienta i mogą mieć formę:

  • jednorazowego zlecenia – rozliczenie następuje na podstawie rzeczywistego czasu pracy poświęconego na opracowanie zagadnienia według stawki godzinowej 150 zł za godzinę
  • stałej współpracy – rozliczenie następuje w formie miesięcznego ryczałtu w ramach limitu godzin w miesiącu, w przypadku większej ilości godzin limitu godzin w miesiącu stawka godzinowa ulega obniżeniu
  • opracowanie wniosku o interpretacje przepisów prawa podatkowego ORD-IN rozliczenie w zależności od stopnia złożoności przedmiotu zapytania – od 350 zł

Usługi księgowe

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów – od 200 zł
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych - od 450 zł
  • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów unijnych – od 1000 zł

Usługi kadrowe

  • obsługa kadrowo-płacowa pracowników – od 40 zł
  • obsługa umów cywilnoprawnych – od 20 zł
2013 © Copyright Kancelaria Doradcy Podatkowego Iwona RomaniukDeveloped by ak3w.pl